Aurorafjäril

 

Inte så skarpa, men glad är jag som lärt mig namnet på en fjäril. 🙂

Annonser

Humlebilder i olika slags visningar – Bumblebee images in various views

Ett bildspel gjort i photoshop elements 8 och som sparats i windows-media-video-fil. Inlagt till youtube för att sedan klistra in länken i ”skapa-nytt-inlägg i wordpress. Jag har också lagt in bilderna i ett galleri som jämförelse. Det är klass-skillnad på bilderna och bildspelet. Fotona är ju mycket bättre som galleri. Det är rploigt att skapa bildspel, men blir det inte bättre än så här så får det allt vara.

A slideshow made in photoshop elements 8 and stored in the Windows Media Video file. Entered into youtube and then paste the link into the ”create-new-posts in wordpress. I have also put the images in a gallery comparison. It is the class difference between the images and the slide show. The photos are of course much better as a gallery. It is fun to create a slide show, but it will not be better than this, so get it all be.