Lensbaby

Två fynd enligt mig själv – Lensbaby Composer och Lensbaby Muse för under 800 sek. Här är några bilder som jag tog idag. Jag har redigerat bort lite brus och lagt till lite skärpa i bilderna i Photoshop elements 15. Bilderna valde jag att in i ”Dåliga bilder?” men jag får väl skapa en ny kategori för Lensbaby om intresset håller i sig.

Two findings under myself – Lensbaby Composer and Lensbaby Muse for over 800 seconds. Here are some photos I took today. I have edited out some noise and added some sharpness in the images in Photoshop Elements 15. The images I chose to enter the ”Bad pictures?” but I’ll have to create a new category for Lensbaby if interest persists.

Annonser

vardag